Calls Mobiliteit Duurzaamheid Klimaat KIA Sleuteltechnologieën

Hoe ziet mobiliteit er uit in een duurzame toekomst en hoe komen we daar? De doelstellingen van de call 'Mobiliteit in een duurzame toekomst (KIC)' komen vanuit de missies van het Ministerie van Economische Zaken voor Energietransitie. Deze call valt onder de Kennis- en Innovatieagenda Energietransitie en Duurzaamheid (E&D). Voor deze Call for proposals is er een budget bescbikbaar van €5.000.000 met een doorlooptijd van 6 jaar.

Meer informatie

Doel

Het doel van de call ‘Mobiliteit in een duurzame toekomst (KIC)’ is het ontwikkelen van nieuwe toekomstvisies op mobiliteit in een duurzame toekomstig Nederland. Hiervoor is een innovatieve samenwerking tussen technische, sociale en geesteswetenschappen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties noodzakelijk.

NWO-financiering

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan minimaal € 675.000 en maximaal € 1.350.000 worden aangevraagd aan NWO-financiering. Daarmee financiert NWO maximaal 90% van de totale projectomvang. Gezamenlijk dienen de cofinanciers netto minimaal 10% van het totale budget voor de aanvraag bijeen te brengen. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Belangrijke data

  • Deadline volledige aanvraag: 3 oktober 2023 om 14:00 uur
Calls Mobiliteit Duurzaamheid Klimaat KIA Sleuteltechnologieën