Nieuws KIA Sleuteltechnologieën Calls Nationale Technologie Strategie Sleuteltechnologieën

Dcypher lanceert de call SBIR-call Autonomous threat information sharing. Deze call staat open tot 29 mei 2024 voor aanvragen. Er is voor deze call 1.5 miljoen euro beschikbaar.

Doel van de call

Op basis van de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Strategie en het programma CS4NL daagt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die het autonoom delen van digitale dreigingsinformatie mogelijk maken.

Het delen van dreigingsinformatie richt zich op het correct en snel delen van informatie over cyberdreigingen en perspectieven voor actie daarop. In deze SBIR-call nodigen we bedrijven uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die autonome en proactieve informatiedeling tussen bedrijven en overheidspartijen over cybersecuritydreigingen op een concrete en uitvoerbare manier mogelijk maken.

Lees meer

Nieuws KIA Sleuteltechnologieën Calls Nationale Technologie Strategie Sleuteltechnologieën