Calls Nationaal Groeifonds Veiligheid KIA Veiligheid Veiligheidstechnologie

Deze call maakt onderdeel uit van het R&D programma van GroenvermogenNL, dat wordt gefinancierd in het kader van het Nationaal Groeifonds. Voor de subsidieaanvraag kan in eerste instantie maximaal € 5,2 miljoen worden aangevraagd. Gedurende de openstelling wordt dit bedrag verhoogd tot € 12 miljoen.

Lees verder

Deze call is gericht op de sociaaleconomische factoren die van invloed zijn op de introductie van waterstof in het energiesysteem en op de randvoorwaarden en mogelijkheden van een snelle en substantiële opschaling. Het onderzoek draait om vraagstukken rond draagvlak, regulering, veiligheid en duurzame businessmodellen.

Voor wie?

  • Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie van o.a. universiteiten, hogescholen en TO2- instellingen.
  • Medewerkers van ondernemingen en overige publieke en private organisaties mits: zij een vast dienstverband hebben voor minimaal 0,6 fte; Hun organisatie aantoonbare Research&Development (R&D) activiteiten heeft in Nederland;Zij over een masteropleiding beschikken.

Subsidiebudget verhoogd tot € 12 miljoen

GroenvermogenNL heeft ervoor gekozen WP7 met het volledige budget open te stellen. Vanwege de benodigde goedkeuringen opent WP7 nu nog met een subsidiebedrag van € 5,2 miljoen, maar dat bedrag zal gedurende de openstelling worden verhoogd tot € 12 miljoen.

Belangrijke informatie

  • Deadline aanmelding workshops: dinsdag 19 september 2023, 14:00 uur.
  • Deadline aanvraag: dinsdag 30 januari 2024, 14:00 uur.
Calls Nationaal Groeifonds Veiligheid KIA Veiligheid Veiligheidstechnologie