Nieuws KIA Sleuteltechnologieën Valorisatie & Marktcreatie Visie 2030 MKB innovatie Duurzaamheid Nationaal Groeifonds Fotonica Ruimtevaart KIA Veiligheid

In deze paper schrijft TNO dat Nederland voor grote maatschappelijke uitdagingen staat. Hiervoor is nieuwe kennis en technologie onontbeerlijk. De Nederlandse hightech- en maakindustrie fungeert daarbij als belangrijke innovatiemotor. 

Download de paper hier

Langetermijnfocus

Echter, de Nederlandse innovatieketen heeft een aantal zwakke plekken. Zo worden wetenschappelijke innovaties onvoldoende omgezet in succesvolle toepassingen en economische en sociale waardecreatie. Met meer focus op deze zogenoemde valorisatie, toegepast onderzoek en een herwaardering van ondernemerschap, kan ons land aantrekkelijker worden voor R&D-investeringen. Ook is het van belang in Nederland scherper te kiezen op welke technologieën en sleutelposities we in vaak mondiale waardeketens inzetten. Met deze langetermijnfocus kan het innovatiebeleid meer bijdragen aan een veiliger, gezonder, duurzamer en welvarender Nederland.

In het kort:

  • Inzetten op versterken gehele innovatieketen, van fundamenteel onderzoek tot valorisatie en ondernemerschap
  • Langetermijnkeuzes maken voor sleuteltechnologieën en sleutelposities (control points) in nieuwe waardeketens
  • Mkb-focus op creëren van meer scale-ups en sectoren met achterblijvende productiviteitsgroei
  • Verduurzaming industrie versnellen met gezamenlijke systeemaanpak bedrijven, kennisinstellingen en overheid met focus op innovatie en R&D
  • Nationaal Groeifonds omzetten in structureel instrument dat de creatie van nieuwe waardeketens en innovatie-ecosystemen aanjaagt
  • EU-norm realiseren om 3% van het bbp te investeren in R&D
  • Civiele en defensie-investeringen in R&D elkaar laten versterken
Nieuws KIA Sleuteltechnologieën Valorisatie & Marktcreatie Visie 2030 MKB innovatie Duurzaamheid Nationaal Groeifonds Fotonica Ruimtevaart KIA Veiligheid