Calls Sleuteltechnologieën Artificial Intelligence Gezondheidstechnologie Valorisatie & Marktcreatie KIA Sleuteltechnologieën Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie

Binnen de eerste ronde van de de KIEM HighTech 2024 gaan 34 onderzoeksprojecten binnenkort van start, waarbij 62 bedrijven betrokken zijn waarvan 56 mkb-ondernemingen. De onderzoeksprojecten gaan over technologisch ingestoken innovatievraagstukken vanuit de praktijk. Vraagstukken hebben bijvoorbeeld te maken met robotica-oplossingen, het 3d-printen van siliconen, fiberoptische uitlijning, AI in Alzheimer diagnostiek, passief koelen van elektronica en composiet-metaalverbindingen met Coldspray techniek. Onderzoekers van kennisinstellingen pakken de 34 vraagstukken op.

Het volgende indienmoment voor de KIEM HighTech 2024 is 21 mei 2024. Ken of ben jij die ondernemer of onderzoeker voor wie deze regeling interessant is?

Klik hier

Avans Hogeschool

 • AI in Alzheimer diagnostiek

De Haagse Hogeschool

 • Real-time shape sensing bij katheterablatie
 • AI op rolletjes

Fontys Hogeschool

 • CENACO
 • Continuous biosensing of host cell DNA to control cell-based production processes

HAN University of Applied Sciences

 • Groene Methanol uit Zon
 • Generatieve artificiële intelligentie als methode voor praktijkgericht onderzoek: een exploratieve studie
 • Generatieve AI en risico-inschatting in de ambulancezorg, een Safe End?
 • Locate
 • RoboSIM
 • Numerical study of Ammonia combustion in dual-fuel engine
 • ‘Datagedragen’ fysiotherapie - sluiten de technische mogelijkheden aan bij de wensen van fysiotherapeuten en hun patiënten?
 • Fuel cell as Hardware-in-the-Loop (HIL)
 • MORE on Tires

Hanzehogeschool Groningen

 • GDISC - Generatieve AI voor conversie van klinische studiedata

Hogeschool van Amsterdam

 • BranchOut

Hogeschool Windesheim

 • Composiet-metaalverbindingen met Coldspray
 • Sensortechniek Composietmonitoring

NHL Stenden Hogeschool

 • WEnComMag - Water Enhanced Combustion Efficiency through Magnetic treatment and water infusion
 • Aection - Automatic EHDA Control and Mode Recognition

Saxion Hogescholen

 • SILICOmed - Siliconen Innovaties voor de gezondheidszorg met 3D printen
 • ALIGN - Automatische Lichtbron- en Glasvezeluitlijning met Nanotechnologie
 • Gewapende betonprint
 • In the pocket - ontwikkeling van een compacte adrenaline-injectiepen voor jongeren
 • AI in ontwerp
 • Recycling thermoplastisch composiet
 • WorkAware
 • MotionVibe - Haptische Wearable met Bewegingsanalyse
 • WareDrone - Multiagent-based warehouse inventory system
 • Sky-workers
 • Dynamische onkruid detectie en manipulatie
 • FOAM - Footwear Orthotics Additive Manufacturing
 • MagSLAM

Universiteit Twente

 • AM-SMART - Additive Manufacturing of Smart Bone Implants

KIEM HighTech 2024

Het doel van KIEM HighTech is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe praktijkvragen door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Deze onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners (bedrijven). Regieorgaan SIA stimuleert met deze regeling zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een technologische innovatie.

Calls Sleuteltechnologieën Artificial Intelligence Gezondheidstechnologie Valorisatie & Marktcreatie KIA Sleuteltechnologieën Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie