Nieuws KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid

In Rotterdam is vandaag het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027 ondertekend door Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). De gezamenlijke inzet binnen het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks 5,7 miljard euro. Als een van de tien topsectoren gaat Holland High Tech met publiek-private samenwerkingen bijdragen aan dit KIC convenant.

Volledig bericht

Minister Micky Adriaansens (EZK):

"We willen graag dat Nederland innovatief aan de top blijft. Alleen zo kunnen we grote uitdagingen op het gebied van technologie, klimaat, digitalisering en veiligheid aan. Door hier kennis om te zetten in innovatie kunnen we maatschappelijke uitdagingen oplossen, verminderen we onze afhankelijkheid van niet-EU-landen én zorgen we voor banen en inkomsten van toekomstige generaties. De ondertekening van het KIC is geen formaliteit. Voor mij laat het zien wat de kracht van Nederland is: publieke en private partijen die gemotiveerd samen willen werken aan een sterk en innovatief Nederland."

Het belang van samenwerken aan innovatie

In het KIC geven de partners aan welke middelen zij verwachten in te zetten. Vanuit het ministerie van EZK is onder andere de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) ingezet, waar de nieuwe PPS-I regeleing 2024 van Holland High Tech deel van uitmaakt.

Voor de gehele PPS-I regeling van de overheid is € 180 miljoen per jaar beschikbaar. Deze regeling volgt de PPS-Toeslagregeling op. De nieuwe PPS-Innovatieregeling is nog beter toegerust om samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij te dragen aan het oplossen van de uitdagingen in de acht Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA's). Zo zijn onder meer de voorwaarden voor meer toepassingsgericht onderzoek verbeterd waardoor samenwerkingsprogramma's ook meer ten behoeve van het mkb kunnen worden ingezet.

Missiegedreven Innovatiebeleid

Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op vijf missies (doelen) op het gebied van energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw/water & voedsel en veiligheid. Voor zowel de maatschappelijke impact als economische groei zijn sleuteltechnologieën, digitalisering en opschaling cruciaal. Om de activiteiten goed op elkaar af te stemmen, werken de partners van het KIC daarom samen via acht KIA's. Dit zijn:

  • Klimaat en energie
  • Circulaire Economie
  • Landbouw, Water, Voedsel
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid (coördinatie door Holland High Tech)
  • Sleuteltechnologieën (coördinatie door Holland High Tech)
  • Digitalisering
  • Maatschappelijk Verdienvermogen
Nieuws KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid