Human Capital Agenda KIA HTSM Nieuws

Sinds 1 januari dit jaar is Marc Hendrikse voorzitter van de Raad van Advies van Mikrocentrum. Als ervaren ‘captain of industry’ in de hightech, zo ook bij Holland High Tech als boegbeeld, laat Hendrikse zijn licht schijnen over huidige en toekomstige ontwikkelingen. 

Bron: Mikrocentrum

Marc Hendrikse is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd als boegbeeld van de topsector hightech systemen en materialen, Holland High Tech. Als zodanig is het zijn taak om innovatie en internationalisatie te stimuleren in het Nederlandse hightech ecosysteem.

Sinds 1 januari van dit jaar is Hendrikse ook voorzitter van de Raad van Advies van Mikrocentrum, een rol die hij met veel plezier vervult, zegt hij zelf.

Mikrocentrum speelt een cruciale rol in het organiseren van samenwerkingen en verbindingen tussen mensen in de hightech industrie. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij in Nederland zo goed meedraaien in de hightech sector wereldwijd. We horen bij de meest anti-hiërarchische landen in de wereld. Als je op de toppen van je kunnen wilt werken in hightech, heb je die anti-hiërarchische houding echt nodig. Bij ons praat een professor doctor ingenieur net zo makkelijk met de man achter de draaibank, maar in andere landen vindt die interactie bijna niet plaats. Ook het feit dat wij mensen van verschillende vakdisciplines in één ruimte met elkaar aan tafel kunnen zetten, leidt tot de beste oplossing voor het totale systeem. Daardoor kunnen we de meest nauwkeurige elektronenmicroscoop maken en kan ASML als enige een machine bouwen die niemand anders ter wereld kan maken en die nu zelfs onderdeel is van de strijd tussen Amerika en China.”

Verbinder en kruisbestuiver

Het is volgens Hendrikse belangrijk dat Mikrocentrum doorgaat waar het al 55 jaar mee bezig is, namelijk het continu opleiden en bijscholen van personeel in de hightech maakindustrie.

Mensen die net een MBO opleiding hebben afgerond, hebben een werkzaam leven van vijftig jaar voor zich. Dat de wereld in die vijftig jaar flink gaat veranderen is wel zeker. Mensen die tien of vijftien jaar geleden hun opleiding hebben afgerond, zijn niet op de hoogte van de laatste stand van zaken in digitalisering en circulariteit, terwijl dat twee uitdagingen zijn die prominent op de hightech agenda staan. In dat aspect van een leven lang ontwikkelen speelt Mikrocentrum een belangrijke rol met de cursussen en opleidingen die het aanbiedt.”

Daarnaast benadrukt Hendrikse de rol van Mikrocentrum als verbinder en kruisbestuiver tussen bedrijven en professionals in de sector.

Bij de evenementen die Mikrocentrum organiseert, zoals de Kunststoffenbeurs en de Precisiebeurs, komt heel Nederland bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. Dat hoort bij onze manier van zaken doen, om elkaar zo verder te helpen en het hele Nederlandse ecosysteem naar een hoger plan te tillen in deze mondiale wereld.”

Human Capital Agenda KIA HTSM Nieuws