Automotive Duurzaamheid Klimaat Luchtvaart Mobiliteit Nieuws

Voortgang GroenvermogenNL

GroenvermogenNL heeft de tweede voortgangsrapportage gedeeld met de Nationale Groeifonds Commissie. Er is een goed fundament gelegd voor het realiseren van de breed gedragen ambities en programmalijnen die de groene waterstof economie in Nederland beogen te versnellen en te realiseren. Er is gebouwd aan een breed netwerk, in samenwerking met Summit Engineering is een Quick scan uitgevoerd mbt de waardeketen, R&D werkpakketten zijn gestart, de eerste 2 DEI+ aanvragen zijn toegekend en liaisons voor de 6 regionale learning communities cq twee landelijke regio- overstijgende programma’s zijn aan de slag.

Lees de volledige Quick scan

Automotive Duurzaamheid Klimaat Luchtvaart Mobiliteit Nieuws