Nieuws Veiligheid Gezondheid Klimaat Digitalisering & Smart Industry Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën (ook wel key enabling technologies genoemd) zijn specifieke technologieën die als cruciaal worden beschouwd voor economische groei, concurrentievermogen en innovatie. Als onderdeel van de nieuwe Nationale Technologie Strategie en het Kennis en Innovatie Convenant 2024- 2027 heeft Topsector ICT twee nieuwe digitale sleuteltechnologieën: Neuromorphic Technologies en Digital Twinning & Immersive Technologies. In dit artikel wordt ingegaan op de sleuteltechnologie Digital Twinning & Immersive Technologies.

Digital twins en immersive technologies bieden gezamenlijk een interactieve representatie van de fysieke omgeving. Deze twee technologieën worden aan elkaar gekoppeld omdat immersive technologie een mogelijke interface is voor een digital twin.

Digital Twinning

Een digital twin is een virtuele replica van een fysiek object. Dat kan een product zijn of een persoon, of een heel systeem zoals een elektriciteitsnetwerk of een productielijn. Het virtuele model is gekoppeld aan sensoren en andere meetinstrumenten, die data (vaak in real-time) ophalen uit de fysieke omgeving, maar kan ook worden gekoppeld aan andere modellen om effecten op of veranderingen van het object te simuleren zonder dat een fysiek experiment nodig is.

De digital twin omvat een (software)laag die de data uit dit model representeert en inzichtelijk maakt via allerlei interfaces.

Immersive Technologies

Immersive technologies is een verzamelnaam voor nieuwe methoden om met een combinatie van beeld, geluid en soms zelfs aanraking gebruikers een nieuwe vorm van ervaring te geven. Daarbinnen zijn de twee belangrijkste technologie-stromingen Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR).

AR presenteert digitale informatie alsof ze in de fysieke omgeving worden geplaatst, via een mobiel apparaat of een headset. Deze informatie kan als platte ‘laag’ worden gepresenteerd of als 3D object. VR brengt de gebruiker in een volledig virtuele omgeving via een headset of scherm, waarbij de omgeving wordt gegenereerd door de computer of op basis van 360-graden videobeelden.

Lees verder

 

Nieuws Veiligheid Gezondheid Klimaat Digitalisering & Smart Industry Sleuteltechnologieën