Nieuws Quantumtechnologie Nanotechnologie KIA Sleuteltechnologieën Human Capital Internationaal

Internationaal toonaangevend centrum voor quantumtechnologie

Met het tekenen van een samenwerkingsverklaring op het gebied van quantumtechnologie hebben Nederland en de VS de bestaande wetenschappelijke samenwerking verder uitgebreid.

Met het Quantum Delta NL-programma kan Nederland zich positioneren als een internationaal toonaangevend centrum voor quantumtechnologie. Met de reeds ondertekende verklaring door VS ambassadeur Shefali Razdan Duggal (US Embassy The Hague) en waarnemend Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie Guido Biessen, ontstaan er voor Nederland extra kansen op de Amerikaanse markt op het gebied van Quantumtechnologie. 

Quantumtechnologie

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die radicaal nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. Quantumcomputers, quantumsimulators, quantumnetwerken en quantumsensoren kunnen straks dingen die 'klassieke' apparaten niet kunnen. Nederland staat daarmee aan het begin van een technologierevolutie. 

Quantum gaat in de toekomst bijdragen aan het oplossen van uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en zorg.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het project. De uitvoering van het programma ligt in handen van stichting Quantum Delta NL, een brede samenwerking van kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Status

Met een eerdere subsidie van ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2019 (de Quantum Delta NL Startimpuls) zijn enkele prioritaire onderdelen van de Nationale Agenda voor Quantum Technologie (NAQT) al uitgevoerd. Het Nationaal Groeifonds-project kan om deze reden in 2021 een vliegende start maken met de uitvoering van fase 1. Hiervoor is inmiddels een subsidie van € 54 miljoen verleend aan Stichting Quantum Delta NL en partners UT/Stichting NanoLabNL en NWO.

Meer informatie over Quantum Delta NL

Nieuws Quantumtechnologie Nanotechnologie KIA Sleuteltechnologieën Human Capital Internationaal