High Tech Materialen Human Capital Agenda Nieuws

Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en netwerk gaan een aantal van de centres en instituten van de vier technische universiteiten (4TU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) inhoudelijk samenwerken op onderzoek en onderwijs. 

Bron: 4TU

Structurele samenwerking

De RUG verkent samenwerkingen met de centres:

  • 4TU.NIRICT (ICT)
  • 4TU.HTM (High-Tech Materials)
  • 4TU.AMI (Applied Mathematics)
  • 4TU.Energy
  • 4TU.CEE (Engineering Education)

De afgelopen jaren werkten de vier Technische Universiteiten en de RUG al samen op bepaalde onderwijs- en onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld via het Sectorplan Techniek. Een structurelere samenwerking op een aantal thema’s, vergroot de mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars netwerk, faciliteiten en expertise. De RUG is naast de vier TU’s de enige Nederlandse universiteit die al decennialang ingenieurs (ir.) opleidt. Ook doet de RUG onderzoek op verschillende thema’s binnen het gebied van engineering.

Hightech materialen voor duurzame toekomst

4TU.HTM en het Groningen Engineering Center (RUG) bundelen de krachten op onderwijs, een community voor jonge materiaalonderzoekers en de organisatie van gezamenlijke materiaalwetenschappelijke activiteiten. Verder kunnen ze elkaar goed aanvullen op het gebied van Advanced Characterisation oftewel geavanceerde technieken om de eigenschappen van materialen in kaart te brengen. Nu we ons in een periode van energie- en materiaaltransities bevinden, zullen er nieuwe soorten materialen ontwikkeld moeten worden om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Arjan Mol, wetenschappelijk directeur van 4TU.HTM en Moniek Tromp, wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials verwachten dat de samenwerking de komende jaren veel gaat opleveren. Tromp (RUG):

Nu is elke samenwerking meer een-op-een, tussen mensen die elkaar toevallig kennen. In de toekomst wordt het steeds belangrijker dat we elkaar makkelijk kunnen vinden, ook voor het verkrijgen van financiering voor grotere projecten waar vaak veel geld mee is gemoeid en je consortia moet vormen."

Lees meer

High Tech Materialen Human Capital Agenda Nieuws