Nieuws

Vier onderzoekers ontvangen dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap: de Spinoza- en Stevinpremies. De onderzoekers ontvangen de premie voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. De laureaten krijgen ieder 1,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact.

Lees meer

Laureaten NWO Spinozapremie

Prof. dr. Bernet Elzinga, hoogleraar stress-gerelateerde psychopathologie aan de Universiteit Leiden, ontwikkelt op basis van inzichten en methoden uit verschillende disciplines laagdrempelige interventies die ouders en jongeren goed helpen, en die bovendien het risico verkleinen op intergenerationele overdracht van psychische problematiek. Die benadering maakt haar werk zowel wetenschappelijk als praktisch zeer innovatief.

Prof. dr. Detlef van Vuuren is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Met zijn onderzoek op basis van het door zijn team ontwikkelde IMAGE-model biedt hij wetenschappers en beleidsmakers een hulpmiddel om de langetermijneffecten van verschillende klimaat- en milieubeleidsopties te evalueren. Zijn onderzoek speelt een belangrijke rol in onder andere het Klimaatakkoord van Parijs en heeft bijgedragen aan meerdere rapporten van het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Laureaten NWO Stevinpremie

Prof. dr. ir. David Abbink is hoogleraar mens-robotinteractie en onderzoekt manieren om intelligente ondersteuningssystemen beter af te stemmen op de mens. Met een transdisciplinaire aanpak brengt hij de hele werkomgeving in kaart waarin robots moeten worden ingepast. Het zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de slagingskans van dit soort hoogtechnologische innovaties. Dat is belangrijk, want onze vergrijzende samenleving heeft robotondersteuning hard nodig. 

Prof. dr. Paul 't Hart, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, heeft duizenden ambtenaren opgeleid en adviseerde honderden overheden en ambtsdragers op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Hij heeft een indrukwekkend netwerk en een uitstekende reputatie binnen en buiten de landsgrenzen, als onderzoeker en als beleidsadviseur. ‘t Hart wordt gerekend tot de invloedrijkste bestuurskundewetenschappers van Nederland en is de initiator van een nieuwe beweging: positieve bestuurskunde.

Uitreiking premies

De feestelijke uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies vindt plaats op woensdag 2 oktober 2024. Tijdens de uitreiking geven de laureaten inzicht in de inhoud van hun onderzoek en wordt duidelijk waarvoor ze de premie willen inzetten.

Lees meer

Nieuws