Vooraankondiging: nieuwe ronde Perspectief gaat open

Call for proposals Perspectief

19 juni 2022
Duurzaamheid Gezondheid KIA Sleuteltechnologieën Klimaat Mobiliteit Nieuws Veiligheid

Vooraankondiging: nieuwe ronde Perspectief gaat open

Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven, en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact kunnen vanaf de zomer weer voorstellen indienen bij Perspectief. De nieuwe ronde van het financieringsinstrument gaat naar verwachting in juli open.

Perspectief is een NWO programma, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën.

Per onderzoeksproject is er tussen de 1,5 en 4,0 miljoen euro beschikbaar. Gehonoreerde projecten gaan in brede consortia maximaal zes jaar lang aan de slag. In de vorige Perspectief-ronde werden zeven projecten gehonoreerd.

Informatiebijeenkomst

De call for proposals van ronde 2022/2023 verschijnt naar verwachting half juli op de website van Perspectief, waar dan de voorwaarden voor indiening, budget en de deadlines te vinden zijn. De (online) informatiebijeenkomst vindt naar verwachting plaats op 20 september 2022 om 15:00 uur. 

Lees meer

Duurzaamheid Gezondheid KIA Sleuteltechnologieën Klimaat Mobiliteit Nieuws Veiligheid