Calls Sleuteltechnologieën KIA Sleuteltechnologieën Quantumtechnologie Nationaal Groeifonds

Binnen het Nationaal Groeifonds (NGF)-programma Quantumtechnologie dat NWO in samenwerking met Quantum Delta NL uitvoert is in totaal bijna 10,4 miljoen euro toegewezen aan 19 projecten met een looptijd van 5 jaar (2023-2028).

Lees verder

10,4 miljoen euro

In deze tweede ronde is 10,4 miljoen euro beschikbaar. NWO hanteert hierbij de integrale kostensystematiek, zoals in alle programma’s van het Nationaal Groeifonds: NWO vergoedt dus de volledige kosten van het aan te stellen personeel. Onderzoekers kunnen aanvragen indienen voor projecten voor één PhD-student of één postdocpositie die uiterlijk december 2028 afgerond zijn. Uit efficiencyoverwegingen zijn de calls van 2023 en 2024 samengevoegd tot één ronde. In 2024 zal er dus geen call plaatsvinden.

Doel

Het doel van NWO en Quantum Delta NL is de broodnodige wetenschappelijke en technologische doorbraken realiseren op het gebied van quantumtechnologie. In totaal heeft Quantum Delta NL 42 miljoen euro gereserveerd voor de Actielijn ‘onderzoek en innovatie’, over een looptijd van zeven jaar. Het doel is de wetenschappelijke basis van quantumtechnologie te verstevigen en te versterken. 

Calls Sleuteltechnologieën KIA Sleuteltechnologieën Quantumtechnologie Nationaal Groeifonds