Interactieve parallelsessie 2

Circulaire transitie: de betekenis en kansen voor de hightech

Wat betekent de circulaire economie voor hightech systemen en materialen en wat kunnen we als topsector betekenen voor de circulaire economie?

We moeten slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen en materialen. Het verbruik is op dit moment veel meer dan onze planeet bieden kan en dat leidt tot onder meer tot milieuproblemen. Maar ook is recent onze afhankelijkheid van grondstoffen uit andere landen duidelijk aan het licht gekomen door geopolitieke ontwikkelingen en wereldwijde pandemieën. Het antwoord op deze uitdagingen is de overgang naar een circulaire economie, die inmiddels wereldwijd wordt nagestreefd. Niet alleen om het verbruik terug te dringen maar ook als belangrijk middel om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

In deze paralelsessie zal het belang van circulaire economie voor de hightech-sector en omgekeerd centraal staan, met aandacht voor de rol van het groot- en kleinbedrijf, de onderzoeksinstellingen en de overheid. Daarbij passen ook onderwerpen als nieuwe verdienmodellen, behoeftes aan fundamentele doorbraken in productontwerp en materialen en het wegnemen van barrières in wet- en regelgeving vanuit de bestaande lineaire economie.

Aanpak circulaire economie in de hightech-sector

De circulaire economie betekent voor hightech-sector veel bewuster nadenken over bijvoorbeeld levensduurverlenging, reparatie en recycling in de gebruiksfase van bestaande producten, maar ook over ontwerp voor circulariteit voor nieuwe producten door maximaal hergebruik van gerecyclede materialen, vervanging van schaarse materialen, etc. Dat geldt voor eindproducten maar zeker ook voor productie-equipment. Hier liggen slimme combinaties met onder andere chemie en logistiek voor de hand.

De hightech-sector voor de circulaire economie

Andersom geldt dat we hightech systemen en materialen ontwikkelen en toepassen in de circulaire economie, niet alleen in de hightech zelf maar ook in andere industriële sectoren zoals de chemie en gezondheidszorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 3D-printen, efficiënt recyclebare composietstructuren, slimme equipment voor de-assemblage, sortering en mechanisch recyclen, performance verlenging door product- en software upgrades, refurbishment en remanufacturing, duurzame elektronica en nieuwe meetapparatuur om de kwaliteit van hergebruikte materialen te bepalen en recyclaten.

Snel naar parallelsessies

1 2 3 4 5 6 7 8
alle parallelsessies

Discussieleiders

Navied Tavakolly
programmamanager kennis- en innovatieagenda Circulaire Economie
Ardi Dortmans
director science circular economy & environment, TNO