nl

Sessie 5

Batterijrecycling, nationale troef of buitenlandse afhankelijkheid

‘De kunst is aan te sluiten bij wat elders in Europa gebeurt’

Het aandeel aan recyclebare materialen in batterijen moet de komende jaren omhoog. Aan kennis en innovatie op dit gebied geen gebrek in Nederland. De kunst is aan te sluiten bij wat elders in Europa gebeurt en materialen te behouden voor eigen gebruik, zo kwam naar voren tijdens de parallelsessie over batterijrecycling op het Holland High Tech EVENT 2022.   

Breakout sessies

1 2 3 4

5 6 7 8


alle breakout sessies

 

 

Presentatie

Download de pdf 

Met de toename van elektrisch vervoer neemt ook het gebruik van accu’s en batterijen toe. Batterijen zitten vol kobalt, lithium en nikkel, stuk voor stuk zeldzame metalen. In Europa wordt het daarom verplicht om in nieuwe batterijen een aandeel aan recyclebare materialen op te nemen; waarschijnlijk 40% in 2025, en 55% in 2030. In Nederland zijn er op dit moment alleen nog weinig tot geen gebruikte batterijen om te verwerken, met uitzondering van een handvol exemplaren afkomstig uit schadeauto's. En fietsbatterijen, maar die zijn klein en lastig in te zamelen.  

Second-use

Janet Kes, manager batterijen en quality assurance bij Auto Recycling Nederland (ARN) verzamelt batterijen via garages en sloopbedrijven. Voor batterijen geldt second-use als belangrijkste verwerkingsoptie, maar batterijen gaan niet terug in auto's, zo vertelde ze in haar presentatie. Batterijrecycling is minder aantrekkelijk, want het is nog vrij duur. Zowel bij ARN als bij VDL / Green Transport Data zetten ze daarom vooral in op levensduurverlenging. "Daarmee worden de kosten van recycling uitgesteld", zo legde Jan van Meijl, business development manager bij VDL Parts op zijn beurt uit. 
 
Maar hoe zorgen we er voor dat we straks als de Europese wetgeving van kracht toch voldoende recyclebare materialen hebben om te verwerken in nieuwe batterijen?  Landen om ons heen hebben hier al goed over nagedacht. Zo verrijzen er in Duitsland en Frankrijk grote fabrieken voor productie, hergebruik en recycling van batterijen afkomstig uit de nationale auto-industrie. 

Heavy-duty industrie

Nederland heeft op zijn beurt de heavy-duty industrie om uit te putten, met batterijen afkomstig uit schepen en vrachtwagens. "Vanuit het Nationaal Groeifonds voorkomen we uitstroom naar het buitenland en behouden we deze batterijen voor eigen gebruik," aldus sessieleider Gerard Koning, manager green mobility bij RAI AutomotiveNL en het Battery Competence Center (BCC). 
 
Daarnaast is het zaak om met onderzoek en innovatie in te spelen op ontwikkelingen elders in Europa. "We moeten onze kennis delen met andere landen en samen met hen in gesprek over wat wel nodig is," aldus Koning. "Bijvoorbeeld als het gaat om standaardisatie van het batterijpaspoort."

Juiste kennisvragen stellen

Het BCC kan de industrie helpen om de juiste kennisvragen te stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om datamanagement voor het traceren van materialen, kwaliteitsbeoordeling en een beoordelingsmethodiek voor 2nd-use of recycling. Maar ook over recycling en urban-mining, en andere economisch rendabele en duurzame verdienmodellen.  
 
De eerste stappen naar een Nederlands ecosysteem voor de recycling van batterijen zijn al gezet, aldus Koning: "We hebben samen met overheid, industrie en kennispartners een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds ingediend. Ook Hbo-opleidingen zijn aangesloten bij het initiatief. Zo zorgen we voor een snelle vertaling van kennis naar toepassingen en onderwijs."

Presentatie

Download de pdf 

Parallelsessies

1 2 3 4 5 6 7 8
alle parallelsessies

Discussieleiders

Gerard Koning
manager Battery Competence Center
Jan van Meijl
business Development Manager, VDL & programmamanager Green Transport Delta - Elektrificatie​
Janet Kes
manager Batterijen en Quality Assurance, ARN​
prof. dr. Moniek Tromp
hoogleraar Materiaalchemie, Rijksuniversiteit Groningen​