nl

Sessie 6

Hoe nano kan aansluiten bij de quantum-revolutie

‘Bedrijven kunnen via quantumtechnologie hun marktpositie versterken’

Bedrijven die zich specialiseren in nanotechnologie kunnen profiteren van de opkomende quantumtechnologie. Vooral op het gebied van quantum computing en -internet zijn er interessante ontwikkelingen. Dat was de boodschap in de parallelsessie ‘Hoe nano kan aansluiten bij de quantumrevolutie’ tijdens het Holland High Tech EVENT 2022.   

Quantumtechnologie gaat over deeltjes die kleiner zijn dan atomen; deeltjes met bijzondere eigenschappen die in te zetten voor allerlei technologische vernieuwingen – van extreem snelle en slimme computers tot datacommunicatie op grote afstand.

Nationaal Groeifonds

De Nederlandse overheid heeft dan ook een nationaal groeifonds heeft vrijgegeven om deze technologie verder te ontwikkelen. "Tussen 2022 en 2028 wordt er in totaal 1 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie. Hiervan is 615 miljoen gereserveerd voor de quantumtechnologie en 471 miljoen voor integrated photonics, een vakgebied in het verlengde van quantumtechnologie. Bij integrated photonics wordt functioneel licht gebruikt op chips," aldus sessieleider Raoul Oostenbrink, oprichter van adviesbureau Innovation Value eXchange. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een quantumcomputer, quantum-internet, en quantum sensing: technologie waarmee je veranderingen in beweging en elektrische en magnetische velden kunt waarnemen. Dat vergroot de nauwkeurigheid van wat we om ons heen waarnemen en meten. 

Bij communicatie tussen de deeltjes komt er encryptie tot stand, een versleuteling die niet te kraken valt. In de toekomst kunnen deze versleutelingen waarschijnlijk uitgelezen en opgebroken worden. Overheden en inlichtingendiensten zijn nu al data aan het verzamelen die wellicht later uitgelezen kan worden. Het is dan ook belangrijk dat deze technologie niet in verkeerde handen terecht komt.  

Toename in dataverkeer 

Wieteke de Boer van het Hendrik Casimir Institute in Eindhoven vertelde in haar presentatie dat er de laatste tijd een exponentiële toename zichtbaar is van digitaal dataverkeer. "We moeten er voor zorgen dat we de uitdagingen die hierbij komen kijken het hoofd bieden," benadrukte ze. Dat betekent goed nadenken over de gevaren en risico’s, en duidelijke afspraken maken over hoe je met data omgaat.  

Spreker Mathijs Rijslaarsdam van Quantware maakt supergeleide kwantumprocessoren en is heilig overtuigd van de 'accelerate advantage' van quantumcomputers. Quantumcomputers kunnen dingen uitrekenen die een gewone computer niet kan. Het is echter nog onduidelijk waar en voor wie dit in de toekomst precies economische waarde heeft. Rijlaarsdam verkoopt zijn processoren nu nog aan onderzoeksinstituten en start-ups. Wanneer eindgebruikers er mee aan de slag kunnen is nog moeilijk te zeggen. "Het duurt zeker nog zeker drie jaar voordat de eerste toepassingen op de markt verschijnen."

Kansen 

Dat er kansen liggen is zeker, aldus Oostenbrink: "Bedrijven gespecialiseerd in nano-toepassingen kunnen zichzelf bijvoorbeeld ontwikkelen tot toeleverancier van halffabrikaten. Hier zit een waardeketen achter."

Parallelsessies

1 2 3 4 5 6 7 8
alle parallelsessies

Discussieleider

Raoul Oostenbrink
senior program manager Quantum Delta NL