nl

Sessie 3

3D-printen met metalen: metaalprinten gaat over meer dan printen

‘Samenwerking in de keten is cruciaal voor nieuwe toepassingen’

Met 3D-printen in metalen, kortweg: metaalprinten, is al veel mogelijk. Hoog tijd voor toepassingen die de specifieke karakteristieken van deze technologie benutten. Het is zaak hierbij niet alleen te kijken naar de kansen en beperkingen van 3D-printen, maar ook naar integratie ervan in de keten. Dat was de boodschap tijdens de parallelsessie 3D-printen in metalen op het Holland High Tech EVENT 2022.

Breakout sessies

1 2 3 4

5 6 7 8


alle breakout sessies

 

 

Presentatie

Download de pdf 

Metaalprinten is er in veel varianten. Gemene deler is dat de vorm van een werkstuk complex kan zijn. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere functies in één enkel onderdeel samen te brengen, voor een compacte en lichte oplossing. Het oppervlak en de nauwkeurigheid van metaalprints is meestal echter minder goed dan bij normaal verspanen. 

Kansen grijpen 

Metaalprinten biedt kansen en die moeten we grijpen, zo benadrukte Rein van der Mast, onderzoeker bij Fontys Engineering en initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Industrial Additive Manufacturing in Metals (IAMM) in zijn presentatie. De hogescholen Fontys, Windesheim en Saxion werken in IAMM nauw met elkaar samen op het gebied van 3D-printen in metalen. Elke school heeft een metaalprinter in huis voor toepassingsgericht onderzoek en onderwijs. Hieraan worden geleidelijk andere vormen van metaalprinten toegevoegd. De drie hogescholen hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld die richting geeft aan hun activiteiten. Daarbij worden ze geholpen door meerdere universiteiten, brancheverenigingen, opleidingscentra en (hightech) bedrijven.

Koude kermis 

"Ondernemers komen na het experimenteren met metaalprinten nog te vaak van een koude kermis thuis," zei Van der Mast. "Ze denken bijvoorbeeld dat het vervangen van een bewerkingscentrum door een metaalprinter volstaat. Maar de metaalprinter is een aanvulling op meer traditionele bewerkingstechnieken, geen vervanging ervan. Bovendien valt of staat het succes van metaalprinten met integratie ervan in de keten. Je moet voorkomen dat schakels in de keten opeens niet goed meer op elkaar aansluiten."

Noodzaak

Een aanleiding om van metaalprinten werk te maken is snel gevonden. Denk aan het in korte tijd realiseren van producten zonder daarbij afhankelijk te zijn van gereedschap afkomstig uit Azië. Een andere aanleiding is de mogelijkheid tot personalisatie: binnen series kan ieder exemplaar net een beetje anders gemaakt worden dan de rest. Deelnemers aan de parallelsessie gingen hierover met elkaar in gesprek. 
 
Diverse vragen kwamen aan de orde: "Stel dat je een medisch instrument voor ziekenhuizen ontwerpt en dit aan de andere kant van de wereld laat printen, hoe weet je dan bijvoorbeeld dat de kwaliteit in orde is?", aldus discussieleider Judith Tesser, communicatiemanager bij hogeschool Fontys.

Outside-the-box denken

Een goede samenwerking tussen alle partijen in de keten, van toeleverancier tot eindgebruiker, is volgens Tesser en Van der Mast cruciaal om te kunnen profiteren van wat 3D-printing te bieden heeft: "We moeten outside-the-box denken en dingen anders doen dan we gewend zijn. Fontys, Windesheim en Saxion gaan graag samen met bedrijven aan de slag."

Presentatie

Download de pdf 

Parallelsessies

1 2 3 4 5 6 7 8
alle parallelsessies

Discussieleider

Lonneke Peters
projectleider Fontys Centre of Expertise HTSM