nl

Sessie 4

Meer vrouwen in de techniek

‘Een cultuuromslag begint bij bewustwording’

We moeten niet praten, maar poetsen. Daarover waren de deelnemers aan de parallelsessie ‘Meer vrouwen in de techniek’ tijdens het Holland High Tech EVENT 2022 het eens. "Willen we meer vrouwen verleiden in deze sector te werken, dan moeten we met steviger maatregelen komen," aldus sessieleider Eva van den Boom, belangenbehartiger arbeidsmarkt en onderwijs bij brancheorganisatie FME.

Breakout sessies

1 2 3 4

5 6 7 8


alle breakout sessies

 

 

Presentatie

Download de pdf 

Nederland staat bekend als ruimdenkend en vooruitstrevend. Maar als je kijkt naar het aandeel vrouwen dat hier werkt in de techniek, dan lopen we mijlenver achter op andere landen. "In 2020 koos slechts 18% van de meiden voor een technische opleiding, terwijl bijna de helft kiest voor een exact vakkenpakket," illustreerde Sahar Yadegari, directeur-bestuurder van het VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, in haar presentatie. "Zelfs als ze in de techniek gaan werken, switchen ze binnen tien jaar veelal naar een baan buiten de techniek. Slechts 22% van de vrouwen blijft in de techniek, tegenover 52% van de mannen met eenzelfde achtergrond."

Vooroordelen 

Vrouwen in de techniek krijgen vaak te maken met vooroordelen. Daarnaast spelen ook zaken als een laag vertrouwen in eigen kunnen, zich niet thuis voelen in een mannencultuur en de uitdaging om werk met gezin te combineren een rol. "Vrouwen hebben het gevoel dat ze zich extra moeten bewijzen bij hun leidinggevende en krijgen vaak te maken met grappig bedoelde opmerkingen van collega’s ," legt Van der Boom uit.  
 
Gelukkig zijn er bedrijven die zich bewust inzetten voor een vrouwvriendelijk beleid en bijvoorbeeld naar een x aantal vrouwen in managementfuncties streven. "Maar als je weinig vrouwen in dienst hebt, is het lastig ze aan te trekken. Voor iedereen geldt dat je je pas ergens thuis voelt als je je er verbonden voelt met anderen," aldus Van der Boom. "Daarom is het belangrijk om ook vrouwen in managementfuncties te hebben."

Aan de oppervlakte 

Mede hierdoor blijft vrouwvriendelijk beleid nu nog teveel hangen aan de oppervlakte. "We hebben allemaal vooroordelen, maar zijn ons daar vaak niet bewust van," benadrukt Van der Boom. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld logisch dat een vrouw stopt met werken als er kinderen komen, omdat de vrouw minder verdient dan de man. Maar hoe komt het eigenlijk dat ze minder verdient? Ook zorgtaken zijn in Nederlandse huishoudens vaak ongelijk verdeeld. Vrouwen hebben hierdoor in feite twee banen en daarmee minder tijd en energie om door te groeien in hun functie. "Het is een logica die zichzelf in stand houdt."

Evenwichtige verdeling

Hoe moet het dan wel? Sprekers Stella Lo Guidice, digital technology expert bij hogeschool Fontys en Joanne Meyboom, managing director bij Siemens, kwamen met waardevolle tips. "Zorg bij de selectie van beelden voor communicatie-uitingen, en bij die van sprekers op events voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Vraag vrouwen expliciet om hun mening tijdens vergaderingen en zorg dat het normaal wordt dat mannen opkomen voor een vrouw," benadrukte Lo Guidice. Ze ontwikkelde met collega’s een eendaags programma dat medewerkers in alle lagen van technische bedrijven – van de fabriekshal tot de bestuurskamer – bewust maakt van mechanismen in hun omgang met vrouwelijke collega’s. "Een vrouwvriendelijke cultuur begint bij bewustwording," aldus de expert in digitale technologie. In het eerste kwartaal van 2023 start er een pilotstudie met het programma.

Volharding

Meyboom heeft aan den lijve ondervonden hoe volhardend je moet zijn om als vrouw in de techniek hogerop te komen. Dat begon al in de kleutertijd: Meyboom zocht altijd de bouwhoek op, maar werd door de juf in de poppenhoek gezet – waar ze vervolgens in slaap viel. "Stel duidelijke targets voor het aantal vrouwen in je bedrijf en zet een vrouwelijke manager op een hogere positie. Investeer in netwerken waar veel vrouwen lid van zijn. En biedt vrouwen die net een tweede kind hebben gekregen een coaching-traject aan; de ervaring leert dat veel vrouwen dan minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met werken," zo luidde haar advies. Last but not least: wees als werkgever net zo volhardend als Meyboom zelf: "Het vergt misschien een lange adem om vrouwen te werven, maar als er eenmaal een paar bij je werken, worden het er vanzelf meer."

Inspiratiesessies en meer 

Brancheorganisatie FME organiseert in 2023 voor haar achterban diverse activiteiten rond het thema meer vrouwen in de techniek, van inspiratiesessies tot bias-trainingen. Meer weten? Kijk op fme.nl.  

Presentatie

Download de pdf 

Parallelsessies

1 2 3 4 5 6 7 8
alle parallelsessies

Discussieleiders

Eva van der Boom
belangenbehartiger arbeidsmarkt en onderwijs FME en human capital agenda Holland High Tech
Sahar Yadegari
directeur VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT
Monique van Haasteren
projectmanager Public Affairs FME en human capital agenda Holland High Tech