nl

InnovatieMakelaars

Dirk-van-Ledden.jpg

Dirk van Ledden

Vanwege kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk is Dirk van Ledden als innovatiemakelaar gesprekspartner op financieel, operationeel en bedrijfseconomisch terrein voor de (food-tech) ondernemer. Betrokkenheid, no nonsens en intuïtie zijn daarbij belangrijke wapens.

Dirk ziet kansen en mogelijkheden en loop graag voorop in de uitvoering. Hij is regisserend, faciliterend en ondersteunend en gaat actief op zoek naar oplossingen voor onduidelijkheden en problemen. Kan ideeën omzetten naar initiatieven. Dit is ook de rode draad in zijn werkervaring. Naast zijn ervaring als manager bij MKB-bedrijven en corporate organisaties is Dirk ook al 20 jaar ondernemer en denkt graag mee om nieuwe markt ideeën of technologieën te toetsen. Hij verbindt Mkb’ers en externe partijen in de AgriFood sector met de focus op duurzaamheid, technologietransities, digitalisering en handfree voedselverwerking (Robot- en Cobotisering).

Als Business Developer Food Processing bij Next Tech Food Factories is hij betrokken bij de bedrijfskundige ondersteuning van innovatie van met name het MKB en startups als het gaat over de cross over van de werelden van de Food en HighTech. Meestal gaat het om vragen ten aanzien van het verkennen van nieuwe markten en toepassingsgebieden, het opbouwen van het benodigde netwerk, het bouwen van samenwerkingsverbanden (in consortia of binnen nieuwe waardeketens), het maken van businessplannen en -cases, het vinden van funding en het oplossen van financiële vraagstukken. Hij is ook trekker van het Innovatiepakket Handsfree voedselverwerking binnen het Nationaal Groeifonds programma NXTGEN HIGHTECH.

Zoek je,

  • ondersteuning bij het in kaart brengen van innovatieve kansen voor een specifiek bedrijf;
  • begeleiding van het proces van idee naar business;
  • vergroting van het netwerk,

neem dan contact op met Dirk van Ledden en zie wat hij voor jullie kan betekenen!

Contact

  • Bedrijf Next Tech Food Factories
  • Tel 06 14 95 85 95
  • E-mail d.vanledden@brainportdevelopment.nl
  • Markten/Technologieën Agri Food/Voedingsmiddelen, Procestechnologie, Smart Industry, Printtechnologie, Ontwerp- en productietechnologieën, Digitale technologieën

Digital Twin technologie voor nieuwe markten

Argaleo-IM-ers-foto.png

Lees artikel

Alle testimonials

Aanvraag indienen

Wil je als MKB gebruik maken van de MIT InnovatieMakelaars-regeling? Doe een aanvraag via dit formulier.

Klik hier