Proces en Plannen

Proces en werkwijze PPS-toeslag

Een onderzoeksorganisatie kan bij Holland High Tech altijd grondslag aanleveren, zolang het high tech PPS betreft, met aansluiting bij de Kennis en Innovatie Agenda’s.

Voor het ‘verdienen’ van PPS-toeslag, en het mogen voorstellen van nieuwe PPS-inzetprojecten, hanteert Holland High Tech een drempelbedrag van 400.000 euro aan PPS-toeslag per onderzoeksorganisatie.

Plannen voor nieuwe PPS (inzet-projecten)

De toekenning van PPS-toeslag is georganiseerd via twee sporen; een inhoudelijk spoor en een financieel spoor. Het inhoudelijke spoor is ingericht via de Road Map Council (inhoudelijke advisering), directie (financiële advisering) en bestuur (besluitvorming).

Voor een inzet-project is private co-financiering een eis. Holland High Tech toetst maximale steunintensiteit dat bepaald wordt door het karakter van het onderzoek van het inzet-project:

  • Fundamenteel PPS-onderzoeksproject
    maximaal 85% inzet PPS-toeslag en minimaal 15% private co-financiering
  • Industrieel PPS-onderzoeksproject
    maximaal 50% inzet PPS toeslag en minimaal 50% private co-financiering
  • Experimentele ontwikkeling
    maximaal 25% inzet PPS toeslag en minimaal 75% private co-financiering

Voor elke euro die door het bedrijfsleven in publiek-private Research & Development wordt geïnvesteerd en bij Holland High Tech wordt aangemeld, investeert Holland High Tech tot 30 eurocent aan PPS-subsidies voor nieuwe publiek-private Research & Development in Nederland.

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers