Veiligheid

Digitalisering gaat met een sneltreinvaart. En terwijl vitale infrastructuren en belangrijke systemen getransformeerd en klaargestoomd worden voor de wereld van morgen, wordt er meer gevraagd van de netwerken die dat ondersteunen. De grenzen tussen de digitale en fysieke wereld worden vager en daarmee wordt de nadruk op een veilig gebruik van systemen steeds prominenter.

Door de opkomst van het Internet of Things, quantumcommunicatie en 5G is alles in sterke mate met elkaar verbonden. Dat biedt zowel mogelijkheden als uitdagingen: digitale netwerken zijn essentieel, maar vaak ook kwetsbaar. Om ervoor te zorgen dat systemen en netwerken op een veilige manier gebruikt kunnen worden, zet Holland High Tech in op slimme technologieën, zodat systemen, data en informatie innovatiedrijvers worden in een veilige en welvarende samenleving. 

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over onze thema’s en onze (sleutel)technologieën.

Onze thema’s      De technologieën

Dit is een alt-tag

Industrial Robotics 

Een Learning community is een plek waar leren, werken en innoveren centraal staan én waar optimale samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen vorm krijgt. Holland High Tech maakt hierover een serie video's. Kijk hier video over de Industrial Robotics Learning Community waar AWL, Fieldlab Industrial Robotics, Perron038 en Hogeschool Windesheim werken aan de fabriek van de toekomst én aan een leven lang leren.

Naar de video

Video Learning community

Terugblik EVENT 2022

Wat een energie! Wat een inspiratie! We zijn blij met zoveel enthousiaste reacties; over de actuele inhoud, de sprekers en de diepgang.

Hier vind je de video's, de presentaties en artikelen van het Holland High Tech event 2022. 

Lees meer!