Nationaal Groeifonds Internationaal Digitalisering & Smart Industry MKB innovatie Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Valorisatie & Marktcreatie

Het innovatie- en ondernemersklimaat in Nederland staat onder druk. Het uitstellen van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds dreigt de investeringen in innovatie te ondermijnen en het vertrouwen van het bedrijfsleven in de overheid te schaden. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties in een brandbrief, waar wij mede-ondertekenaar van zijn. Hierin uiten wij onze zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland. In de brandbrief, op initiatief van brancheorganisatie van de digitale sector NLdigital en ondernemersorganisatie van de technologische industrie FME, benadrukken wij en meer dan 35 mede-ondertekenaars dat de overheid zich onvoldoende beseft dat op korte termijn actie nodig is. 

Doorgang vierde ronde Nationaal Groeifonds onzeker

Aanleiding voor de brief is de onduidelijkheid die heerst over de doorgang van het Nationaal Groeifonds. In een recent debat van de Tweede Kamer heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat – onder druk van de formerende partijen – toegezegd de vierde ronde van het Groeifonds enkele maanden uit te stellen. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die bijdragen aan onder andere de digitalisering van de economie en de ontwikkeling van innovatieve technologie voor in de gezondheidszorg, het onderwijs en de energietransitie. Diverse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties zijn al aan het werk aan voorstellen. Zij staan klaar om met hun innovaties het verdienvermogen van Nederland te versterken, maar verkeren nu in grote onzekerheid.

Theo Henrar, voorzitter van FME: “Innovaties van ondernemers zijn nodig om maatschappelijke problemen op te lossen. De overheid geeft aan dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven te willen doen. Deze samenwerking wordt echter onder druk gezet door onduidelijk en onvoorspelbaar gedrag van diezelfde overheid. Snel duidelijkheid over het Groeifonds verminderd het afnemende vertrouwen van ondernemers in de overheid.”

Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital: “De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om van Nederland een koploper te maken op het gebied van innovatie. Dit is van wezenlijk belang voor verschillende onderwerpen, zoals zorg en veiligheid. Als we de geldkraan van het Nationaal Groeifonds nu dichtdraaien, dan zijn veel inspanningen voor niets geweest." Ook heeft het gevolgen voor strategische afhankelijkheden van Nederland. “Je kunt niet klagen over dat wij steeds afhankelijker worden van het buitenland, onder andere op digitaal vlak, als we zelf de investeringen in kennis en innovatie inperken.”

Teken mee voor het Nationaal Groeifonds en innovatie

Lees de volledige brandbrief hier en teken mee (tot maandag 11 maart 18:00 uur) als je betrokken bent bij het Nationaal Groeifonds.

Lees meer en teken mee

Nationaal Groeifonds Internationaal Digitalisering & Smart Industry MKB innovatie Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Valorisatie & Marktcreatie