Calls Nieuws Sleuteltechnologieën High Tech Materialen PPS financiering Gezondheid Duurzaamheid Nationaal Groeifonds KIA Sleuteltechnologieën Digitalisering & Smart Industry

Voor het stimuleren van de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech equipment is 10,6 miljoen euro onderzoeksfinanciering beschikbaar met een looptijd van 5 jaar. De toekomstbestendige hightech apparatuur is gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland. Deze PPS-call maakt onderdeel uit van NXTGEN Hightech, dat wordt gefinancierd in het kader van het Nationaal Groeifonds.

Lees meer

Doel

Het doel van deze Call for proposals is ruimte te bieden aan academisch onderzoek binnen een aantal geprioriteerde sleuteltechnologieën  en systeemtechnologieën die relevant zijn voor meerdere kansrijke toepassingsdomeinen in het kader van het Nationaal Groeifondsprogramma NXTGEN Hightech. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid voor nieuwe partijen (zowel bedrijven als kennisinstellingen) bij te dragen aan de kennisontwikkeling binnen het NXTGEN Hightechprogramma.

Matchmaking

Op 2 april 2024 organiseert NXTGEN Hightech in samenwerking met NWO een matchmakingevenement voor deze call.

Meld je aan

Belangrijke data

  • Deadline voor intentieverklaringen is 7 mei 2024 - 14:00 uur
  • Deadline voor het indienen van aanvragen is 4 juni 2024 -14:00uur

Voor wie

Een aanvraag kan worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers, o.a. cofinanciers, zijn betrokken. Een consortium bestaat altijd uit onderzoekers van twee of meer verschillende onderzoeksorganisaties (waarvan minimaal één universiteit), aangevuld met één of meer cofinanciers en mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Calls Nieuws Sleuteltechnologieën High Tech Materialen PPS financiering Gezondheid Duurzaamheid Nationaal Groeifonds KIA Sleuteltechnologieën Digitalisering & Smart Industry