Nieuws MKB innovatie Duurzaamheid KIA Sleuteltechnologieën Energietransitie Sleuteltechnologieën

InnovatieMakelaar Aad Nales speelt een essentiële rol in de Nederlandse innovatiegemeenschap met zijn rijke ervaring in ondernemerschap en technologie. Momenteel is Aad werkzaam bij Almende, waar hij actief is in de sector van IoT en robotica waarvoor hij technologische vooruitgang verbindt met zakelijke kansen. Zijn missie om technologie en bedrijven te verbinden heeft al tot succesvolle samenwerkingen geleid, waaronder veelbelovende projecten zoals Phyleus dat het stikstof probleem in Nederland aanpakt en duurzame veeteelt nastreeft.

Meer over onze InnovatieMakelaars

Waarom ben je een InnovatieMakelaar?

Aad Nales is InnovatieMakelaar geworden vanwege zijn diepgaande betrokkenheid bij technologieën en zijn verlangen om technologie en bedrijven met elkaar te verbinden om innovatie te stimuleren. In zijn eigen woorden:

Mijn passie ligt bij het verbinden van technologieën en bedrijven om innovatie te stimuleren. Mijn ervaring als ondernemer en betrokkenheid bij hightech projecten hebben me gevormd tot wie ik ben. Als Innovatiemakelaar kan ik mijn kennis en expertise inzetten om andere ondernemers en bedrijven te helpen bij het realiseren van hun innovatieve ideeën en projecten.

In welke sector ben je actief?

Aad Nales is actief in twee belangrijke sectoren: IT & IoT, en Robotica. Deze terreinen hebben zijn bijzondere interesse, en hij heeft een trackrecord opgebouwd in het ontwikkelen van technologieën in deze gebieden. Hij vertelt: "We werken aan het ontwikkelen van robots voor inspecties en sensornetwerken. Deze technologieën hebben enorme potentieel in verschillende sectoren."

Waar kunnen ondernemers bij jou voor aankloppen?

Ondernemers kunnen bij Aad Nales aankloppen voor een breed scala aan uitdagingen en vragen. Zijn toewijding aan het helpen van anderen is diepgeworteld in zijn filosofie, zoals hij zelf zegt:

Zolang als ik gewerkt heb, heb ik gezegd, je moet elkaar helpen. En hulp die je geeft krijg je altijd weer een keer terug.

Of het nu gaat om het structureren van problemen, het verkennen van nieuwe ideeën, het optimaliseren van processen of het bieden van ondersteuning bij technologische vraagstukken, Aad staat klaar om zijn expertise en tijd vrij te maken. Als InnovatieMakelaar heeft hij nu de mogelijkheid om nog meer tijd te besteden aan ondernemers die wellicht slechts een paar weken begeleiding nodig hebben. Ondernemers kunnen bij Aad aankloppen met hun meest uiteenlopende uitdagingen.

Wie of wat voor soort MKB zou jij nog willen helpen als InnovatieMakelaar?

Aad Nales is gepassioneerd over het ondersteunen van MKB-bedrijven die actief zijn in de sectoren robotica, IoT en sensornetwerken. Hij ziet grote mogelijkheden om innovatie te stimuleren in deze gebieden en zou graag bedrijven helpen die geïnteresseerd zijn in het inzetten van technologie voor inspectie, automatisering en dataverzameling. In zijn eigen woorden: "Alles wat te maken heeft met robots inzetten voor inspecties vind ik ontzettend leuk. Dat is wel echt de hoek die wij spannend vinden. Robotica van dingen die echt bewegen."

Ben je zelf wel eens geholpen?

Aad Nales heeft in het verleden ervaren hoe waardevol hulp kan zijn bij het opstarten van een eigen onderneming. Hij deelde zijn ervaring met het krijgen van ondersteuning: "Ik heb in het verleden hulp en adviezen ontvangen, zoals juridische adviezen en hulp bij het opzetten van mijn administratie. Dat heeft me enorm geholpen."

Heb je een voorbeeld van een geslaagde samenwerking?

Aad Nales: ‘’Een voorbeeld van een geslaagde samenwerking is ons huidige project met Phyleus, een bedrijf dat zich richt op circulaire veeteelt. We werken aan de ontwikkeling van een robot die in veestallen wordt ingezet om urine en vaste mest snel en effectief te scheiden, waardoor ammoniakvorming wordt verminderd en daarmee de uitstoot aanzienlijk wordt verminderd. Het water en de mest kunnen ook op een milieuvriendelijke manier worden hergebruikt. Dit project heeft het potentieel om bij te dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem en het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland. We hebben samengewerkt om de parameters voor de robot en het stallingsproces te definiëren en zoeken continu naar innovatieve oplossingen."

Nieuws MKB innovatie Duurzaamheid KIA Sleuteltechnologieën Energietransitie Sleuteltechnologieën