Nederlandse hightech industrie blij dat kabinet doorpakt op klimaat

Beleidsprogramma Klimaat

2 juni 2022
Automotive Duurzaamheid Klimaat Luchtvaart Mobiliteit Nieuws

Nederlandse hightech industrie blij dat kabinet doorpakt op klimaat

Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dit te bereiken presenteerde het kabinet vandaag het beleidsprogramma klimaat. 

Het beleidsprogramma is gericht op 60% CO2-reductie in 2030 en beschrijft op hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren. Hiermee geeft het kabinet richting aan de transities die nodig zijn voor klimaatneutraliteit in 2050. Wat betekent dit voor onze industrie en technologie? 

Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech“De Nederlandse hightech-industrie is blij met het feit dat het kabinet nu doorpakt in de verduurzamingsagenda. Met gerichte investeringen kan en zal Holland High Tech werken aan oplossingen voor de duurzaamheidsopgaven op het gebied van mobiliteit, industrie, energie en landbouw. De bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aan het programma NXTGEN HIGHTECH is daar juist ook op gericht. Met als belangrijk neveneffect dat het verdienvermogen van Nederland ermee ook vergroot wordt.”

Ontwerp beleidsprogramma Klimaat

Het beleid is gericht op de verduurzaming van de vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw & landgebruik. Dit is vandaag aan de tweede kamer aangeboden namens de ministers van Klimaat en Energie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Natuur en Stikstof, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretarissen van Fiscaliteit en Belastingdienst en Infrastructuur en Waterstaat. 

Rob Jetten, minister voor klimaat en energie: “Onze ambitie is helder: we willen uiterlijk in 2050 leven in een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland. Maar om dat te bereiken kunnen we nu geen tijd meer verliezen. We zullen op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten bovendien nú worden gemaakt. Dit beleidsprogramma gaat ervoor zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen.”


Lees hier de kamerbrief

Klik hier voor het ontwerp beleidsprogramma klimaat

Automotive Duurzaamheid Klimaat Luchtvaart Mobiliteit Nieuws