Duurzaamheid Human Capital Agenda KIA Sleuteltechnologieën MKB Nieuws

CLICKNL heeft op woensdag 8 maart een nieuw programma gelanceerd: Exceed. Met Exceed, een afkorting voor ‘Expert Coalition for Experimental Environment Development’, worden experts en ervaringsdeskundigen rondom experimenteeromgevingen bij elkaar gebracht, en kennis uitgewisseld en verdiept. Exceed is als breedgedragen programma ontstaan vanuit de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën.

Bron: CLICKNL

Experimenteeromgevingen

Innovatie kan niet zonder experiment. Daarom zijn omgevingen waarin nieuwe oplossingsrichtingen ontwikkeld, uitgetest, onderbouwd, verfijnd en rijp gemaakt worden voor toepassing, onmisbaar. Deze experimenteeromgevingen, zoals fieldlabs, living labs, proeftuinen, learning communities en meer, zijn talrijk in Nederland en nemen een prominente plek in in het missiegedreven innovatiebeleid als sleutelmethodologie. Toch is de kennis over de optimale inzet en werking ervan, nog grotendeels onontgonnen en verspreid.

Viertal uitdagingen

Het meerjarige programma Exceed legt zich toe op het aanpakken van een viertal uitdagingen:

  1. Kennisuitwisseling en -opbouw met goede aansluiting op de praktijk, mede om te voorkomen dat partijen het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden;
  2. Benutten van synergie en samenwerking;
  3. Support voor meerjarige experimenteeromgevingen, om een duurzaam voortbestaan aan te moedigen, en een betere aansluiting op de langlopende missies van het innovatiebeleid;
  4. Het versterken van de aansluiting van, met name, mkb bij experimenteeromgevingen. Overzicht scheppen van bestaande initiatieven, de daar aanwezige expertise en de betreffende focus en toepassingsgebieden.
Duurzaamheid Human Capital Agenda KIA Sleuteltechnologieën MKB Nieuws