Calls High Tech Materialen Nationale Technologie Strategie KIA Sleuteltechnologieën Sleuteltechnologieën Valorisatie & Marktcreatie Digitalisering & Smart Industry MKB innovatie

De nieuwe HTSM-call 2024, in samenwerking met NWO, is gericht op het stimuleren van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland. Het beschikbare budget bestaat uit een Holland High Tech bijdrage van 5 miljoen en een bijdrage van NWO van 2,5 miljoen euro met een doorlooptijd van 6 jaar voor projecten. De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 oktober 2024. 

Meer over de call

Calls High Tech Materialen Nationale Technologie Strategie KIA Sleuteltechnologieën Sleuteltechnologieën Valorisatie & Marktcreatie Digitalisering & Smart Industry MKB innovatie