Calls KIA Sleuteltechnologieën MKB innovatie Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën Nieuws

Verhoging subsidieplafond en veel animo voor het indienen van projectvoorstellen

De KIEM HighTech regeling hebben we dit jaar voor het eerst samen met Regieorgaan SIA opgezet voor Holland High Tech en de sleuteltechnologieën van de KIA ST. Na de eerste succesvolle ronde, met maar liefst 34 gehonoreerde onderzoeksprojecten, hebben we samen besloten het subsidieplafond te verhogen van € 1.800.000 naar € 2.760.000. De maximale financiering per aanvraag is €40.000. In ronde twee zijn 32 projectaanvragen ingediend. 

 Meer over KIEM HighTech 2024

 

Leo Warmerdam, directeur Holland High Tech: “Met de verhoging komen we tegemoet aan de grote belangstelling uit het veld voor kortlopend onderzoek op technologische vraagstukken van het midden- en kleinbedrijf. Hiermee ondersteunen we innovaties van bedrijven en versterken we de samenwerking tussen mkb en onderzoek van hogescholen. Ik ben blij dat de KIEM HighTech subsidieregeling goed aansluit op de innovatieambities van bedrijven.” 

Veel animo

In de tweede ronde van de KIEM HighTech 2024 regeling zijn 32 projectvoorstellen ingediend. In juli wordt bekend welke aanvragen gehonoreerd worden. De eerste ronde leverde maar liefst 34 gehonoreerde onderzoeksprojecten op: technologisch ingestoken innovatievraagstukken vanuit de praktijk die betrekking hebben op bijvoorbeeld robotica-oplossingen, het 3d-printen van siliconen, fiberoptische uitlijning, AI in Alzheimer diagnostiek, passief koelen van elektronica en composiet-metaalverbindingen met Coldspray techniek.   

Derde en laatste ronde

De deadline voor projectvoorstellen voor de 3e en laatste ronde is dinsdag 8 oktober 2024, 14.00 uur.
Naar verwachting zullen er binnen deze call for proposals in totaal maximaal 69 aanvragen toegekend worden.

Meer over de KIEM HighTech 2024

Calls KIA Sleuteltechnologieën MKB innovatie Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën Nieuws