Calls Internationaal Visie 2030 Duurzaamheid Klimaat KIA Sleuteltechnologieën MKB innovatie

Welke technologische doorbraken kunnen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie? Voor een uitstootarme economie in de EU van 2050 is meer innovatie nodig. Het Europese partnerschap Clean Energy Transition lanceert naar verwachting eind september de tweede call binnen het zevenjarige programma. Het totaalbudget voor de te verwachten call is 2 miljoen euro. NWO is partner in dit Europese partnerschap.

Lees verder

Het Europese partnerschap Clean Energy Transition (CET) kondigt een brede internationale call aan om bij te dragen aan de Europese ambitie om in 2050 een klimaatneutraal continent te zijn. Binnen de call kunnen Nederlandse onderzoekers financiering aanvragen voor internationale samenwerking.

Onderzoeksthema's

Gehonoreerde internationale projecten zullen een significante bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande onderzoeksthema’s;

  • De ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van grootschalige CCUS-technologieën, gericht op afvang, gebruik en opslag van kooldioxide;
  • Het ontwikkelen van modelsystemen voor geïntegreerde energietransitie-ecosystemen met een (geografisch) regionale focus. Deze modelsystemen dienen optimaal gebruik te maken van de mogelijke synergieën in opwek en verbruik van energie;
  • Het ontwikkelen en demonstreren van technische oplossingen voor geïntegreerde industriële energiesystemen die leiden tot koolstof-neutrale industriegebieden. 

Voor deze call is voor Nederlandse aanvragers een totaalbudget van 2 miljoen euro beschikbaar. Per project geldt een aanvraagmaximum van 650 duizend euro.

Informatiebijeenkomst

Op 13 september 2023 organiseert het CET-partnerschap een online informatiebijeenkomst. De bijeenkomst biedt aanvragers meer informatie over de thematische structuur, de voorschriften van de calls en de aanvraagprocedure. Bovendien is er ruimte om te netwerken en vindt er een matchmaking plaats.

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst

Calls Internationaal Visie 2030 Duurzaamheid Klimaat KIA Sleuteltechnologieën MKB innovatie