nl

Gezondheid

Een gezonde samenleving is een weerbare samenleving. De technologieën die ontwikkeld worden in het Holland High Tech-netwerk bieden antwoord op complexe gezondheidsvraagstukken. Door zowel structureel in te zetten op preventie als doorlopend klaar te zijn voor onverwachte crisissituaties, vernieuwen we de gezondheidssector en houden we de zorg betaalbaar. 

Holland High Tech zet in op een optimaal functionerende infrastructuur voor de gezondheidszorg. Doorlopend innoveren is daarin essentieel. Door bijvoorbeeld het samenbrengen van technische universiteiten en medische onderzoekscentra en het faciliteren van onderzoeksprojecten binnen én buiten de ziekenhuizen, maken we stappen waarmee we de preventieketen van A tot Z naar een hoger niveau tillen. Van cure tot care. 

Innovatieve medische beeldvorming

Toepassingen voor medische beeldvorming als röntgen en MRI zorgen ervoor dat ziektes en aandoeningen sneller opgespoord kunnen worden. Het IMDI (Innovative Medical Devices Initiative) focust zich op het slimmer verwerven en verwerken van beeldmateriaal en biedt innovatieve mogelijkheden voor opereren zonder snijden, neurorehabilitatie en mantel- en thuiszorg.

Lees meer 

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over onze thema’s en onze (sleutel)technologieën.

Onze thema’s      De technologieën

Dit is een alt-tag