Klimaat

Klimaatvraagstukken raken ons allemaal en vertalen zich in een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. Effectief het hoofd bieden aan de opwarming van de aarde en het opraken van onze fossiele brandstoffen vraagt om innovatieve, multidisciplinaire oplossingen: het hele ecosysteem wordt daarom ook in de volle breedte ingezet.

Holland High Tech zet in op die samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partners en faciliteert daarmee baanbrekend onderzoek, concrete toepassingen en de hoognodige doorbraken op het gebied van klimaat en global warming. De bijbehorende technologieën zijn sleutelelementen in deze nieuwe scenario’s. Zo zadelen we toekomstige generaties niet op met de rekening en anticiperen we vandaag op de uitdagingen van morgen.

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over onze thema’s en onze (sleutel)technologieën.

Onze thema’s      De technologieën

Dit is een alt-tag

Industrial Robotics 

Een Learning community is een plek waar leren, werken en innoveren centraal staan én waar optimale samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen vorm krijgt. Holland High Tech maakt hierover een serie video's. Kijk hier video over de Industrial Robotics Learning Community waar AWL, Fieldlab Industrial Robotics, Perron038 en Hogeschool Windesheim werken aan de fabriek van de toekomst én aan een leven lang leren.

Naar de video

Video Learning community

Terugblik EVENT 2022

Wat een energie! Wat een inspiratie! We zijn blij met zoveel enthousiaste reacties; over de actuele inhoud, de sprekers en de diepgang.

Hier vind je de video's, de presentaties en artikelen van het Holland High Tech event 2022. 

Lees meer!