nl

Klimaat

Klimaatvraagstukken raken ons allemaal en vertalen zich in een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. Effectief het hoofd bieden aan de opwarming van de aarde en het opraken van onze fossiele brandstoffen vraagt om innovatieve, multidisciplinaire oplossingen: het hele ecosysteem wordt daarom ook in de volle breedte ingezet.

Holland High Tech zet in op die samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partners en faciliteert daarmee baanbrekend onderzoek, concrete toepassingen en de hoognodige doorbraken op het gebied van klimaat en global warming. De bijbehorende technologieën zijn sleutelelementen in deze nieuwe scenario’s. Zo zadelen we toekomstige generaties niet op met de rekening en anticiperen we vandaag op de uitdagingen van morgen.

Baanbrekende metaalpoedertechnologie 

Metalot versnelt duurzame, circulaire ontwikkelingen door wetenschappers, overheid, studenten en ondernemers samen te brengen en streeft zo naar volledig hergebruik van grondstoffen en CO2-neutrale toepassingen van metalen en energie.

Lees meer

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over onze thema’s en onze (sleutel)technologieën.

Onze thema’s      De technologieën

Dit is een alt-tag