nl

Quantum Technologies

Quantumtechnologieën kunnen, door het gebruik van de principes van de quantummechanica, onze samenleving revolutionaire mogelijkheden bieden met oplossingen op gebieden als veilige digitale communicatie, energie-efficiëntie, medische diagnostiek, milieumonitoring en het ontdekken van nieuwe medicijnen. Vanwege hun strategisch belang krijgen quantumtechnologieën nu al aanzienlijke geopolitieke aandacht. Overheden en bedrijven hanteren specifieke beleidsmaatregelen en investeren aanzienlijke middelen met als doel competitieve voorsprong te behouden en het revolutionaire potentieel van deze technologieën te benutten.

Looptijd programma: 4 jaar | 2024 - 2027

De quantumtechnologieën (computing, communicatie en sensoren) bevinden zich in de beginfase van hun ontwikkeling en kennen aanzienlijke technische uitdagingen. Naarmate ze vorderen, zullen de toepassingen in verschillende sectoren echter tastbaarder en transformatiever worden. Het doel van het strategisch programma is om vraaggedreven onderzoeks- en ontwikkelingscycli van quantumtechnologieën te stimuleren.

Nederland loopt voorop bij het realiseren van talrijke wetenschappelijke doorbraken op het gebied van quantumtechnologie en het Nederlandse quantumecosysteem bloeit dankzij een solide wetenschappelijke basis en een groeiend veld van start-ups. Ondersteuning is echter nog steeds nodig. Daarom ondersteunt dit programma nauwe samenwerking tussen kennisinstituten zoals TNO en QuTech in Delft, het Hendrik Casimir Instituut in Eindhoven, Universiteit Leiden, het CWI in Amsterdam, het MESA+ Instituut in Enschede, de overheid en de private sector (industrie en MKB-bedrijven) om de brede commercialisering van de quantumtechnologieën te versnellen.

Aanvrager

Programmaleider

Programmaconsortium

QuTech | TNO | TU Delft | TU Eindhoven | Universiteit Twente (MESA+)

(betrokken bedrijfspartners worden bij de betrokken projecten bekendgemaakt)