nl

Mobiliteit

Veilig, groen en slimme transport – Holland High Tech zorgt dat technologie werkt voor de mobiliteitssector. Zo dragen we bij aan het terugdringen van luchtvervuiling, het beperken van temperatuurstijgingen als gevolg van het broeikaseffect en het mogelijk maken van de transitie naar duurzame brandstoffen. 

Uitdagingen voor transport vragen om oplossingen die smart mobility centraal stellen: verkeersveiligheid, toegankelijke transportmogelijkheden en groene, klimaatvriendelijke mobiliteitsopties staan aan de basis. Van onderzoeksprojecten die elektrische voertuigen verbeteren tot oplossingen voor multimodale transportsystemen – samen zorgen we voor slimme innovatie in de mobiliteitssector. 

Gerelateerde technologieën

Automotive
Luchtvaart
Ruimtevaart

Veilige verkeersautomatisering

Autonoom rijden? Dat kan veiliger. Het ESCEL-project Prystine is gericht op programmeerbare systemen voor slimme auto’s met een fail-safe operationele sensor en een veilige AI-benadering voor objectherkenning, ruimtelijk inzicht en beslissingstechnologie. 

Lees meer

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over onze thema’s en onze (sleutel)technologieën.

Onze thema’s      De technologieën

Dit is een alt-tag