Mobiliteit

Veilig, groen en slimme transport – Holland High Tech zorgt dat technologie werkt voor de mobiliteitssector. Zo dragen we bij aan het terugdringen van luchtvervuiling, het beperken van temperatuurstijgingen als gevolg van het broeikaseffect en het mogelijk maken van de transitie naar duurzame brandstoffen. 

Uitdagingen voor transport vragen om oplossingen die smart mobility centraal stellen: verkeersveiligheid, toegankelijke transportmogelijkheden en groene, klimaatvriendelijke mobiliteitsopties staan aan de basis. Van onderzoeksprojecten die elektrische voertuigen verbeteren tot oplossingen voor multimodale transportsystemen – samen zorgen we voor slimme innovatie in de mobiliteitssector. 

Gerelateerde technologieën

Automotive
Luchtvaart
Ruimtevaart

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over onze thema’s en onze (sleutel)technologieën.

Onze thema’s      De technologieën

Dit is een alt-tag

Industrial Robotics 

Een Learning community is een plek waar leren, werken en innoveren centraal staan én waar optimale samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen vorm krijgt. Holland High Tech maakt hierover een serie video's. Kijk hier video over de Industrial Robotics Learning Community waar AWL, Fieldlab Industrial Robotics, Perron038 en Hogeschool Windesheim werken aan de fabriek van de toekomst én aan een leven lang leren.

Naar de video

Video Learning community

Verslaafd aan Nederland: hoe creëren we afhankelijkheid?

We moeten niet alleen zo autonoom mogelijk zijn, maar ook zorgen dat de rest van de wereld op een aantal gebieden niet zonder ons kan. Hierover zijn zowel Marc Hendrikse, boegbeeld van Holland High Tech als Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, het eens tijdens de plenaire sessie van het Holland High Tech EVENT 2022.

Lees meer!

HHT EVENT 2022 meld je nu aan